Bilboko Udalak mendetasuna duten pertsonak zaintzen dituzten senideentzako Udal-mailako prestakuntza-plan bat sustatzen du urtero. Plan horren helburua Zaintzea, senide zaintzaileei laguntzeko Udal Zentroa,  Zerbitzu Oinarrizko Unitateetara hurbiltzea da, eta zaintzaileei zaintza-lanak modu eraginkorragoan eta egokiagoan egiteko beharrezkoak diren ezagutzak emango dizkien prestakuntza eskaintzea ere.

Helburu horrez gain, honako hauek lortu nahi dira:
· Bilboko zaintzaileen kolektiboaren beharrak antzematea.
· Zaintzaileei arreta emateko sarea zabaltzea.
· Familia zaintzaileari arreta berariazkoa ematea.
· Zaintzea, senide zaintzaileei laguntzeko Udal Zentroa, Bilboko familia zaintzaileei hurbiltzea.
 
Prestakuntza horrek ikastaro bat eta hainbat hitzaldi izango ditu, eta Zaintzea taldeak emango ditu. Informazio gehiago erantsitako artxiboan eskaintzen dizuegu.

Agur bero bat,
Zaintzen taldea


Desde el Ayuntamiento de Bilbao se promueve cada año un Plan de formación a nivel municipal para familiares cuidadores de personas dependientes  cuya finalidad es acercase a las diferentes unidades de base y ofrecer una formación que les proporcione los conocimientos necesarios para realizar las funciones de cuidado de una manera más eficaz y satisfactoria.

Además de este objetivo, se persigue:
· Detectar necesidades entre el colectivo de personas cuidadoras de Bilbao.
· Ampliar la red de atención a las personas cuidadoras.
· Prestar una atención específica a la familia cuidadora.
· Acercar el Centro Municipal de apoyo a familiares cuidadores, Zaintzea, a las familias cuidadoras de Bilbao.

Esta formación que consta de un curso y varias charlas será impartida por el equipo de Zaintzea. Os ofrecemos más información en el archivo adjunto.

Un saludo, 
Equipo Zaintzea